Başkan

Prof. Dr. A. Esat Kıter
 

 

 

 

Önceki Başkan
     Prof. Dr. Alpaslan Şenköylü   
 

Genel Sekreter
Prof. Dr. Zekeriya Öztemur     

 

Üye
Prof. Dr. Cem Nuri Aktekin 

 

 

 

 

Üye
Doç. Dr. B. Kerem Aydın

Üye
Doç. Dr. Mehmet Ali Deveci

Üye
Doç. Dr. Ahmet Karakaşlı