Değerli Meslektaşlarım,

Kuruluş yılı 2013 olan Türk Ortopedik Araştırma Konseyi (TOAK) birincil olarak ülkemizde ortopedik araştırma kalitesini arttırmayı hedeflemiştir. 2013-2014 ve 2015-2016 dönemlerinde Sayın Prof. Dr. Feza Korkusuz ve Sayın Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu’ nun başkanlığında görev alan 1. ve 2. dönem yönetim kurulları bu amaca ulaşmak için ciddi atılımlar yapmışlardır. Kendilerini teşekkürü bir borç biliriz. TOAK’a kuruluşunda destek veren, sonrasında da bu desteği sürdüren TOTBİD Başkanları Sayın Prof. Dr. Önder Aydıngöz, Sayın Prof. Dr. Sait Ada ve Sayın Prof. Dr. Mustafa Başbozkurt’ a minnettarız.

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nde 27 Ekim 2016 tarihinde Genel Kurul gerçekleştirilmiş ve yeni yönetim kurulu: Prof Dr. Alpaslan Şenköylü (başkan), Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu (bir önceki başkan), Prof. Dr. Esat Kıter, Doç. Dr. Ahmet Güney, Doç. Dr. Ahmet Karakaşlı, Doç. Dr. Zekeriya Öztemur ‘dan oluşmuştur.

TOAK 3. Dönem Yönetim Kurulu olarak, önceki iki dönemde başlatılan araştırma kursları, araştırma alt yapısı ve kaynak verisinin oluşturulması konularının yanında özellikle uluslararası ortopedik araştırma dernekleriyle ilişkilerin geliştirilmesi konularına önem verilecektir. Ayrıca genç araştırıcıları özendirmek adına projeler geliştirilip, gelecekte ülkemizde ortopedik araştırma konusunda daha çok eser üretilmesi amaçlanmaktadır.


Saygılarımla,

Prof. Dr. Alpaslan Şenköylü

TOAK Yönetim Kurulu Başkanı