Başkan

Prof. Dr. A. Esat Kıter

 
Önceki Başkan
Prof. Dr. Alpaslan Şenköylü
Genel Sekreter
Prof. Dr. Zekeriya Öztemur
Üye
Prof. Dr. Cem Nuri Aktekin 
     

Üye
Doç. Dr. B. Kerem Aydın

Üye
Doç. Dr. Mehmet Ali DeveciÜye
Doç. Dr. Ahmet Karakaşlı